VITAJTE

Kolegyne, kolegovia.

Guľaš a turistika  plánované na 30.7.2022 pre malý záujem  je prelpženy.

Nový termín konania bude včas oznámený.

Predsedníctvo MO APVV

 

20O7 - 2022

15 rokov od založenia Miestnej organizácie 

APVV Banská Bystrica.

 

UPOZORNENIE !

 číslu účtu MO APVV BB

IBAN

 SK27 8330 0000 0025 0166 0938

 

1. Tlačivo k príhláške za nového člena APVV (+ súhlas dotknutej osoby) najdeš v záložke NA STIAHNUTIE

 

 

 

Naša MO APVV má v súčasnosti

301 členov