VITAJTE

Predsedníctvo MO APVV Banská Bystrica oznamuje svojim členom, že členská schôdza miestnej organizácie plánovaná na deň 26. 03. 2021 sa z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie  n e u s k u t o č n í . Konanie členskej schôdze sa odkladá na neurčito, nový termín jej konania bude členom MO oznámený obvyklým spôsobom.

 

                                                                            predseda MO APVV

                                                                               Banská Bystrica

 

Zostante zodpovední

UPOZORNENIE !

Nové číslu účtu MO APVV BB

IBAN

 SK27 8330 0000 0025 0166 0938

 

1. Tlačivo k príhláške za nového člena APVV (+ súhlas dotknutej osoby) najdeš v záložke NA STIAHNUTIE

 

 

 

Naša MO APVV má v súčasnosti

301 členov