VITAJTE

V súvislosti s opatreniami prijatými na zabránenie šírenia nového koronavírusu a v súlade s odporúčaním prezídia APVV predsedníctvo Miestnej organizácie APVV Banská Bystrica

 

r u š í

členskú schôdzu miestnej organizácie, ktorá sa mala konať dňa 13. 03. 2020.

Nový termín konania členskej schôdze bude oznámený členom MO APVV Banská Bystrica s dostatočným časovým predstihom.

 

Predsedníctvo MO zároveň oznamuje svojim členom, že až do odvolania opatrení nebudú zo strany MO organizované žiadne hromadné akcie.

 

                                                                                     Predseda MO APVV Banská Bystrica

 

Fotky z "Kapustnice 2019" v fotogalerii..

UPOZORNENIE !

Nové číslu účtu MO APVV BB

IBAN

 SK27 8330 0000 0025 0166 0938

Plán akcií MO APVV B.Bystrica na rok 2020 bude zverejnený po členskej schôdzi 

MP APVV.

 

1. Tlačivo k príhláške za nového člena APVV (+ súhlas dotknutej osoby) najdeš v záložke NA STIAHNUTIE

 

 

 

Naša MO APVV má v súčasnosti

313 členov